Najbežnejšie klampiarske výrobky

Lemovania: zakrytie rohov, okapov, otvorov…..

Hrebenáče: zakrytie strešného štítu, spoja

Parapety: okenné okapy

Žľaby: vodorovné odvedenie vody zo strechy

Zvody: vertikálne odvedenie vody zo strechy

viac informácii v cenníku

 

http://www.fulfillmenteurope.com, http://www.fhb.cz, http://www.ilogisztika.hu, http://www.self-healingmaterials.com, http://www.finila.com, http://www.fodes.sk, http://www.sendvicovepanely.sk, http://www.sendvicove-panely.sk, http://www.klampiarskevyrobky.sk, http://www.samorezneskrutky.sk, http://www.spoznajsa.sk, http://www.timovaspolupraca.sk