Najbežnejšie klampiarske výrobky

Lemovania: zakrytie rohov, okapov, otvorov…..

Hrebenáče: zakrytie strešného štítu, spoja

Parapety: okenné okapy

Žľaby: vodorovné odvedenie vody zo strechy

Zvody: vertikálne odvedenie vody zo strechy

viac informácii v cenníku

 

http://www.htest.me http://www.finila.com www.fulfillment.sk www.selfdrillingscrews.eu www.bestcasualgames.com http://www.self-healingmaterials.sk http://www.fulfillmenteurope.com http://www.spoznajsa.sk