Ponúkame Vám nasledovné klampiarske výrobky:
– parapety
– lemovacie lišty
– oplechovanie
– utesňovacie polyetylénové profily
– butylové pásky

Použitie v stavebníctve ako klampiarina opláštenia a zakrytia budov a hál.

Materiál – pozinkovaný lakoplastový plech, hrúbka 0,5 – 0,6 mm, štandardná dĺžka  2 a 3m.